Trusted By8 Crore+ Players*

Rummyની શબ્દાવલિ: Rummyના શબ્દો શીખો

Rummyના શબ્દો શીખો – Rummy શબ્દાવલિ

Rummyના શબ્દોની શબ્દાવલિ

અમુક rummy ના શબ્દો સમજવામાં મૂશ્કેલી આવે છે? ચિંતા કરશો નહિ JungleeRummy.com તમને તમામ પ્રકારની રમતો, ખ્યાલો, નિયમો અને ગેમપ્લેને આવરી લેતી વ્યાપક શબ્દાવલિ પૂરી પાડે છે! અમે તમારા માટે ભારતીય rummy રમતોમાં સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતી તમામ શરતોની સંપૂર્ણ સૂચિ મૂકી છે.

101 પુલ Rummy: Rummyનો આ પ્રકાર દરેક ડીલમાં એલિમિનેશનનો ઘટક ધરાવે છે. એલિમિનેટ થયેલા પ્લેયર સિવાયના બધા પ્લેયર 101 પૉઇન્ટ સુધી પહોંચવા સુધી આ રમત અનેક ડીલ માટે ચાલે છે. હારી ગયેલા પ્લેયરને દરેક ડીલના અંતે તેમના મેળ ન ખાતા અથવા બિનઆયોજિત કાર્ડના કુલ મૂલ્યના સમાન પોઇન્ટ મળે છે. જયારે પ્લેયરનો સ્કોર 101 પૉઇન્ટ સુધી પહોંચે છે, તે/તેણી ગેઈમમાંથી એલિમિનેટ થાય છે, અને જે છેલ્લે સુધી ટકી રહે છે તે પ્લેયર વિજેતા જાહેર થાય છે.

13-કાર્ડ Rummy: Rummyના આ પ્રકારમાં, પ્લેયરે 13 કાર્ડને સિકવન્સમાં ગોઠવવાના (ઓછામાં ઓછા એક પ્યોર સિકવન્સ), અથવા સિકવન્સ અને સેટમાં ગોઠવવાના હોય છે વધુ વિગતો માટે નીચે Paplu જુઓ.

201 પુલ Rummy: 201 પુલ Rummyની રમત 101 પુલ Rummy જેવી જ હોય છે સિવાય કે પ્લેયર ત્યારે એલિમિનેટ થાય છે જયારે તેઓ 201 પોઈન્ટ સુધી પહોંચે છે. જે પ્લેયર 201 પોઈન્ટ એકઠા કર્યા વગર અંત સુધી બની રહે છે તે ગેમ જીતે છે.

એક્કા: Rummyમાં વપરાતા 52 કાર્ડના સ્ટાન્ડર્ડ ડેકમાં 4 એક્કા હોય છે. તેઓ ફુલ્લી, ચરકટ, લાલ અને કાળીના વિવિધ આકારોમાં આવે છે એક્કાનો ઉપયોગ ઓછા મૂલ્યની સિકવન્સ જેમકે એક્કો, 2, 3 બનાવવા અથવા ઉંચા મૂલ્યની સિકવન્સ જેમકે એક્કો, બાદશાહ, રાણી બનાવવા માટે થાય છે. દરેક એક્કાના પૉઇન્ટ 10 છે. જો પ્રિન્ટેડ જોકરની વાઈલ્ડ જોકર તરીકે પસંદ કરવામાં આવે છે, તો એક્કો પણ પ્રિન્ટેડ જોકર સાથે વાઈલ્ડ જોકર તરીકે કાર્ય કરે છે.

બેસ્ટ ઓફ થ્રી આ ડીલ્સ Rummyનો એક પ્રકાર છે જયાં પ્લેયર ત્રણ રાઉન્ડ રમે છે. જે પ્લેયરએ ત્રણ ડીલના અંતે વિરોધીઓ પાસેથી સૌથી વધુ ચિપ્સ જીતી હોય તેને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવે છે.

બાય-ઈન: તે રોકડનો ઉલ્લેખ કરે છે જે કોઈ રોકડ rummy ટુર્નામેન્ટમાં પ્રવેશવા માટે ચૂકવે છે. આ, વધુ સામાન્ય રીતે, પ્લેયર સ્ટેક તરીકે મૂકે તે ’એન્ટ્રી ફી’ તરીકે પણ સંદર્ભિત થાય છે. સંચિત બાય-ઇન ઇનામ પૂલ બનાવે છે, જે ટુર્નામેન્ટના શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનારા પ્લેયર દ્વારા જીતવામાં આવે છે.

રોકડ ગેઈમ: રોકડ ગેઈમ વાસ્તવિક નાણાં સાથે રમાય છે અને વિજેતા વાસ્તવિક રકમ જીતે છે.

ચિપ્સ: ચિપ્સ Rummy રમવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા વર્ચ્યુઅલ પૈસા છે. Junglee Rummyમાં, દરેક પ્લેયરને પ્રેક્ટિસ ગેઈમ રમવા અને તેમના કૌશલ્યોને તીવ્ર કરવા માટે 10,000 પ્રેક્ટિસ ચિપ્સ મળે છે.

ક્લોઝ્ડ ડેક: તે ફેસ-ડાઉન કાર્ડની ડેકનો ઉલ્લેખ કરે છે જે દરેક પ્લેયરને સંપૂર્ણ હાથ બનાવતા કાર્ડ પછી બાકી રહે છે. પ્લેયર તેમના વારા દરમિયાન બંધ ડેક કાર્ડમાંથી (દરેક વારા પ્રમાણે એક) ઉંચકી શકે છે. જ્યારે પ્લેયર દ્વારા તમામ કાર્ડ લેવામાં આવ્યા હોય ત્યારે બંધ ડેકમાં ફરી શફલ કરવામાં આવે છે.

ડેડવુડ: ડેડવુડ એ એક શબ્દ છે જેનો ઉપયોગ મેળ ન ખાતા કાર્ડને વર્ણવવા માટે થાય છે. સરળ શબ્દોમાં, કાર્ડ જે કોઈપણ સંયોજનનો ભાગ નથી તે ડેડવુડ તરીકે ઓળખાય છે. સામાન્યરીતે, હારી જતાં પ્લેયર પાસે અમુક ડેડવુડ હોય છે.

ડીલ્સ Rummy: Rummyના આ પ્રકારમાં, પ્લેયરને અગાઉથી નક્કી કરેલી ડીલ્સ માટે ચોક્કસ સંખ્યામાં ચિપ્સ ફાળવવામાં આવે છે (સામાન્ય રીતે 2, 3 અથવા 6). એન્ટ્રી ફી ચુકવ્યા પછી, દરેક પ્લેયરને ગેઈમની શરૂઆતમાં ચિપ્સ મળે છે. પછી દરેક ડીલના વિજેતા હારેલા પ્લેયર પાસેથી તમામ ચિપ્સ મેળવે છે. અંતિમ ડીલના અંતે સૌથી વધુ ચિપ્સ ધરાવનાર પ્લેયર અંતિમ ચેમ્પિયન બને છે.

ડીલિંગ: દરેક હાથની શરૂઆતમાં દરેક પ્લેયરને કાર્ડના વિતરણનો ઉલ્લેખ કરે છે. ડીલરને પસંદ કરવા માટે ટોસ કરવામાં આવે તે પછી ડીલિંગ થાય છે.

ડીલર: જે પ્લેયર હાથની શરૂઆતમાં કાર્ડની ડીલ કરે છે તેને ડીલર કહેવાય છે. ઑફલાઈન ગેઈમમાં, પ્લેયર જાતે નક્કી કરે છે કે રમતનો ડીલર કોણ હોવો જોઈએ અથવા તે નક્કી કરવા માટે ટોસ કરવું જોઈએ

ડેક: કાર્ડની ઠપ્પીનો સંદર્ભ આપે છે. સામાન્ય Rummyમાં 52 કાર્ડ હોય છે. 13-કાર્ડ રમીમાં, બે પ્રિન્ટેડ જોકર સહિત બે સામાન્ય ડેક હોય છે.

જાહેર: જ્યારે કોઈ પ્લેયર 13-કાર્ડ rummy ગેઈમનો ઉદ્દેશ પૂર્ણ કરે છે, તે/તેણી કાર્ડને ફિનિશ સ્લોટમાં કાઢીને અને તેના/તેણીના હાથમાંના કાર્ડ વિરોધીઓને જાહેર કરીને રમત સમાપ્ત કરે છે.

કાઢી નાંખવું: પ્લેયરના વારા વખતે, તેને/તેણીએ બંધ અથવા ખુલ્લા ડેકમાંથી કાર્ડ લેવું પડે છે અને પછી ખુલ્લા ડેક પર કાર્ડ મુકવું પડે છે. ખુલ્લા ડેક પર કાર્ડ મુકવાની આ પ્રક્રિયાને કાર્ડ કાઢી નાખવાનું કહેવામાં આવે છે.

ડિસ્કાર્ડ પાઇલ / ખૂલ્લી ડેક: ડિસ્કાર્ડ પાઇલ/ ખૂલ્લી ડેકમાં પ્રથમ કાર્ડ સિવાય, પ્લેયર દ્વારા કાઢી નાખવામાં આવેલા કાર્ડનો સમાવેશ થાય છે. તે બંધ ડેકની બાજુમાં મૂકવામાં આવ્યું છે અને એક કાર્ડ ઉપર તરફ છે. ગેઈમની શરૂઆતમાં કાર્ડ વહેંચવામાં આવ્યા પછી, બાકીના કાર્ડમાંથી એક કાર્ડ ખુલ્લી ડેક બનાવવા માટે ટેબલ પર ખૂલ્લું મૂકવામાં આવે છે. પ્લેયર કાઢી નાખેલા ઢગલીમાંથી ટોચનું કાર્ડ પસંદ કરી શકે છે, અથવા તેઓ બંધ ડેકમાંથી કાર્ડ ખેંચી શકે છે.

ખેંચવું: प्પ્લેયરનો વારો આવવા પર, તે/તેણીએ બંધ અથવા ખૂલ્લી ડેકમાંથી કાર્ડ ઉંચકવાનું રહેશે. આ પ્રક્રિયાને કાર્ડ ખેંચવાની પ્રક્રિયા કહેવામાં આવે છે.

ડ્રોપ: પ્લેયર પાસે રમત સમાપ્ત થાય તે પહેલાં તેને છોડી દેવાનો અથવા સમાપન કરવાનો વિકલ્પ હોય છે, જેને ડ્રોપિંગ કહેવામાં આવે છે. ઓનલાઈન Rummyમાં, પ્લેયર તેમનો વારો આવે ત્યારે “ડ્રોપ” બટન પર ક્લિક કરીને તેમની ગેઈમ ડ્રોપ કરી શકે છે.

ફેઇસ કાર્ડ: બધા રંગના રાજા, રાણી, એક્કા અને ગલ્લાઓને ફેસ કાર્ડ કહેવામાં આવે છે.

ફુલ કાઉન્ટ: ફુલ કાઉન્ટ એ મહત્તમ શક્ય પોઇન્ટ છે જે પ્લેયર દ્વારા રાઉન્ડ/ડીલ/ગેમમાં તેમના હાથમાં કાર્ડની કુલ કિંમતને ધ્યાનમાં લીધા વગર મેળવી શકાય છે.

હાથ: કાર્ડ જે રમતની શરૂઆતમાં પ્લેયરને આપવામાં આવે છે તેને હાથ કહેવામાં આવે છે. દરેક ખેલાડીએ તેના/તેણીના હાથમાં સિક્વન્સ અને/અથવા સેટમાં કાર્ડ ગોઠવવાના હોય છે.

ઇમ્પ્યોર સિકવન્સ: જોકર સાથે બનેલા એક જ રંગના ત્રણ અથવા વધુ સળંગ કાર્ડના જૂથને ઇમ્પ્યોર સિકવન્સ કહેવામાં આવે છે.

જોકર: જોકર એક કાર્ડ છે જેનો ઉપયોગ Rummy ગેઈમમાં ખૂટતા કાર્ડના વિકલ્પ તરીકે થઈ શકે છે. તમે તેનો ઉપયોગ ઇમ્પ્યોર સિકવન્સ અથવા સેટ બનાવવા કરી શકો છો. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમારા હાથમાં 5, 7 અને 8 છે, તો તમારે સિકવન્સ બનાવવા માટે 6 ની જરૂર છે. પરંતુ તમે સિક્વન્સ પૂર્ણ કરવા માટે જોકરનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો.

મેલ્ડિંગ: મેલ્ડિંગ એ માન્ય સિક્વન્સ અને સેટમાં કાર્ડ ગોઠવવાની પ્રક્રિયા છે.

પપ્લુ: ભારતના અમુક ભાગોમાં ભારતીય Rummy પપ્લુ તરીકે ઓળખાય છે. ભારતીય Rummy/ પપ્લુ ગેઈમના અમેરિકન અને યુરોપિયન વર્ઝનોથી થોડું અલગ છે.

પૉઇન્ટ: ડેકમાં 52 કાર્ડ હોય છે અને દરેક કાર્ડનું ચોક્કસ મૂલ્ય હોય છે. જ્યારે ક્રમાંકિત કાર્ડમાં સંખ્યાઓ સમાન મૂલ્યો હોય છે, ફેસ કાર્ડ, એટલે કે જોકર, રાણી, બાદશાહ અને એક્કાના, દરેકના 10 પોઇન્ટ હોય છે. વધુમાં, Rummy ગેઈમમાં પોઇન્ટ નેગેટિવ હોય છે. જે પ્લેયર તેમના તમામ કાર્ડનું સફળતાપૂર્વક આયોજન કરે છે તે શૂન્ય પોઇન્ટ મેળવે છે અને રમત જીતી જાય છે.

પોઇન્ટનું મુલ્ય: Rummy ગેઈમમાં પોઈન્ટ વેલ્યુ એ પૂર્વ-નિર્ધારિત મૂલ્ય છે જે પ્લેયરની અંતિમ જીત નક્કી કરવામાં મદદ કરે છે. જીતની ગણતરી માટે અમે નીચેના સૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ છીએ:

જીત = બધા વિરોધીઓના પોઈન્ટનો સરવાળો X દરેક પૉઇન્ટનું મૂલ્ય રૂપિયામાં - Junglee Rummyની ફી

પોઇન્ટ Rummy: પૉઇન્ટ Rummy સ્ટ્રાઈક્સ Rummy તરીકે પણ ઓળખાય છે. તે સૌથી ઝડપી Rummyનો પ્રકાર છે કારણ કે રમત માત્ર થોડી મિનિટો સુધી ચાલે છે. એક ટેબલ પર 6 જેટલા ખેલાડીઓ રમી શકે છે. તેઓએ રમત જીતવા માટે ઝડપથી તેમના કાર્ડને ભેગા કરવા પડશે. આ રમત પોઈન્ટ પર કેન્દ્રિત છે અને દરેક પૉઇન્ટનું રૂપિયામાં ચોક્કસ મૂલ્ય છે. હારી જતાં પ્લેયર માટે, પૉઇન્ટની ગણતરી તેમના મેળ ન ખાતા કાર્ડના આધારે કરવામાં આવે છે.

પુલ Rummy: પુલ Rummyમાં, પૉઇન્ટ Rummy કરતાં પ્રાઈસ પુલ વધુ હોય છે. આ એક સંપૂર્ણ રમત છે જેમાં કોઈ ચોક્કસ ડીલ નથી. ચોક્કસ પોઈન્ટ સુધી પહોંચ્યા બાદ પ્લેયર એલિમિનેટ થઈ જાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, 101 અને 202 પોઇન્ટ રમીમાં, પ્લેયર અનુક્રમે 101 પૉઇન્ટ અને 202 પોઈન્ટ સુધી પહોંચ્યા બાદ બહાર થઈ જશે. પ્યોર સિકવન્સ: જોકર વિના રચાયેલા સમાન રંગના ત્રણ અથવા વધુ સળંગ કાર્ડના જૂથને પ્યોર સિકવન્સ કહેવામાં આવે છે.

Rummy ટુર્નામેન્ટ: Rummy ટુર્નામેન્ટ અત્યંત સ્પર્ધાત્મક છે અને 5 રાઉન્ડ સુધી ચાલે છે. ટુર્નામેન્ટમાં ફ્રીરોલ્સ/ફ્રી-એન્ટ્રી ટુર્નામેન્ટ અને રોકડ ટુર્નામેન્ટનો સમાવેશ થાય છે. ઇનામોમાં વાસ્તવિક નાણાં જીતવા માટે પ્લેયર એકબીજા સાથે સ્પર્ધા કરે છે દરેક ટુર્નામેન્ટ પ્રમાણભૂત પ્રક્રિયાને અનુસરે છે -- સૌથી વધુ ચિપ્સ ધરાવતા ખેલાડીઓ આગામી રાઉન્ડમાં આગળ વધે છે.

સેટ: એક જ નંબરના પરંતુ જુદા જુદા રંગના ત્રણ કે ચાર કાર્ડના જૂથને સેટ કહેવામાં આવે છે.

સિકવન્સ: એક જ રંગના સળંગ નંબરના કાર્ડનું જૂથ છે. તે પ્યોર અથવા ઇમ્પ્યોર હોય શકે છે.

શફલિંગ: કાર્ડની રેન્ડમનેસ જાળવવા માટે કરવામાં આવતી પ્રક્રિયા છે. તે ઑનલાઇન તેમજ ભૌતિક કાર્ડ બંને સાથે કરવામાં આવે છે. તમે ભૌતિક કાર્ડને ઉંધા રાખીને એક પછી એક પર સ્લાઇડ કરીને શફલ કરો.

રંગ: રંગ કે જે 13 કાર્ડનો સમૂહ છે જે સમાન રંગ અને પ્રતીક ધરાવે છે. ચાર રંગ છે: લાલ (?), ચરકટ (?), કાળી (?), અને ફલ્લી (?).

મેળ ન ખાતા કાર્ડ: જે કાર્ડ હારનાર પ્લેયર રમતના અંત સુધીમાં સેટ અથવા સિક્વન્સમાં ગોઠવવામાં નિષ્ફળ જાય છે તેને મેળ ન ખાતા કાર્ડ કહેવામાં આવે છે.

વાઈલ્ડ જોકર: ડીલરે કાર્ડ ડીલ કર્યા પછી જોકર તરીકે જે કાર્ડ પસંદ કરવામાં આવે છે તેને જંગલી જોકર કહેવામાં આવે છે. તે સિકવન્સ અથવા સેટ બનાવવા માટે કોઈપણ કાર્ડને બદલી શકે છે.

અમે આશા રાખીએ છીએ કે અમારી Rummy Wiki તમને Rummyમાં વપરાતા તમામ ટેકનિકલ શબ્દો સમજવામાં મદદ કરશે. હવે તમે રમત રમવા માટે ઉત્સાહિત હોવા જોઈએ. જો તમે ઓનલાઇન Rummy રમવા માંગો છો, તો તમારે Junglee Rummyનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અમે તમારી આંગળીના વેઢે વિવિધ પ્રકારની રમી રમતો ઓફર કરીએ છીએ. વધુમાં, અમે અમારા બધા વપરાશકર્તાઓ માટે સલામત ગેમિંગ વાતાવરણ પૂરું પાડીએ છીએ. તમારા મનપસંદ ઉપકરણ પર Rummy એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને અમર્યાદિત આનંદ અને મનોરંજનની દુનિયામાં પ્રવેશ કરો.

અમારો સંપર્ક કરો

અમે આશા રાખીએ છીએ કે અમારી Rummy Wiki તમને Rummyમાં વપરાતા તમામ ટેકનિકલ શબ્દો સમજવામાં મદદ કરશે. જો તમને rummy wikiમાં ઉપયોગમાં લેવાતા કોઈપણ શબ્દો અંગે કોઈ પ્રશ્નો હોય, તો તમે "સહાય" વિભાગમાં "અમારો સંપર્ક કરો" સુવિધાનો ઉપયોગ કરીને કોઈપણ સમયે અમારો સંપર્ક કરી શકો છો અને અમને તમારી મદદ કરવામાં આનંદ થશે.

OR

Win cash worth 8,850* as Welcome Bonus

Scroll to top