ಇಂಡಿಯನ್ ರಮ್ಮಿ

ಇಂಡಿಯನ್ ರಮ್ಮಿ ಗೇಮ್

Junglee Rummy ಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರಮ್ಮಿ ಆಡಿ

 • ಪರಿಚಯ
 • ಇಂಡಿಯನ್ ರಮ್ಮಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ವೇರಿಯಂಟ್200cಗಳು
 • ಇಂಡಿಯನ್ ರಮ್ಮಿ ವಿಕಿ
 • ಇಂಡಿಯನ್ ರಮ್ಮಿಯ ನಿಯಮಗಳು
  • ಅನುಕ್ರಮ ಎಂದರೇನು?
  • ಸೆಟ್ ಎಂದರೇನು?
  • ಜೋಕರ್ ಎಂದರೇನು?
 • ಇಂಡಿಯನ್ ರಮ್ಮಿಯನ್ನು ಆಡುವುದು ಹೇಗೆ?
 • ಇಂಡಿಯನ್ ರಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಹೇಗೆ?
 • ಇಂಡಿಯನ್ ರಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್200cಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?
 • Junglee Rummy ಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರಮ್ಮಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು

ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಆಡುವ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಡ್ ಗೇಮ್200cಗಳಲ್ಲಿ ರಮ್ಮಿ ಕೂಡ ಒಂದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಮೂಲ ಆಟವನ್ನು ತಿರುಚಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ರಮ್ಮಿ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಆಟವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಡ್ ಗೇಮ್ ಆಯಿತು. ಪಾಪ್ಲು ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಇದು ಹಬ್ಬದ ಸೀಜನ್200cಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಡ್ ಗೇಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಟದ ಆನ್200cಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇದು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಯಿತು. ಮಿಲಿಯನ್200cಗಟ್ಟಲೆ ಆಟಗಾರರುऑनलाइन रमी ಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರೋಚಕ ರಮ್ಮಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನೀವು ಆಟಕ್ಕೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಅದನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಲಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಉಚಿತ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ನಂತರವೂ ನಗದು ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ರಮ್ಮಿಗಳಿವೆ, ಆದರೆ 13-ಕಾರ್ಡ್ ಆಟವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಯವಾದ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಗಿದೆ 13-ಕಾರ್ಡ್ ರಮ್ಮಿ ಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ

ಇಂಡಿಯನ್ ರಮ್ಮಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ವೇರಿಯಂಟ್200cಗಳು

ಇಂಡಿಯನ್ ರಮ್ಮಿ ಒಂದು ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಡ್ ಗೇಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸೂಪರ್-ಮೋಜಿನ, ಮನರಂಜನೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ವೇರಿಯಂಟ್200cಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ರಮ್ಮಿಯ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ವೇರಿಯಂಟ್200cಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಡಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದು:

ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಮ್ಮಿ: ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ರಮ್ಮಿಯ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ವೇರಿಯಂಟ್200c ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸಿಂಗಲ್-ಡೀಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್200c ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಗದು ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಡೀಲ್ಸ್ ರಮ್ಮಿ: ಈ ವೇರಿಯಂಟ್200c ಅನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಡೀಲ್200cಗಳಿಗೆ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡೀಲ್200cನ ವಿಜೇತರು ಶೂನ್ಯ ಪಾಯಿಂಟ್200cಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಪೂಲ್ ರಮ್ಮಿ: ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ರಮ್ಮಿಯ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಹಲವಾರು ಡೀಲ್200cಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ಕೋರ್ 101 ಪಾಯಿಂಟ್200cಗಳನ್ನು (101 ಪೂಲ್200cನಲ್ಲಿ) ಅಥವಾ 201 ಪಾಯಿಂಟ್200cಗಳನ್ನು (201 ಪೂಲ್200cನಲ್ಲಿ) ತಲುಪುವ ಆಟಗಾರರು ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಆಟಗಾರನು ವಿಜೇತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ಇಂಡಿಯನ್ ರಮ್ಮಿ ವಿಕಿ

ಡೆಡ್200cವುಡ್:ಗುಂಪು ಮಾಡದ ಕಾರ್ಡ್200cಗಳು ಅಥವಾ ಅನುಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಸೆಟ್200cನಲ್ಲಿ ಬಳಸದ ಕಾರ್ಡ್200cಗಳನ್ನು ಡೆಡ್200cವುಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತ್ಯಜಿಸುವುದು: ಇಂಡಿಯನ್ ರಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ಬೇಡದ ಕಾರ್ಡ್200cಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ

ಡ್ರಾಪ್:ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಕೈಯನ್ನು ಪಡೆದರೆ, “ಡ್ರಾಪ್” ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಆಟ/ರೌಂಡ್200cನಿಂದ ಹೊರಬರಬಹುದು.

ಘೋಷಣೆ: ನೀವು ಅಗತ್ಯವಾದ ಅನುಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಅಥವಾ ಅನುಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಟ್200cಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದಾಗ, ನೀವು 14 ನೇ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು “ಮುಕ್ತಾಯ ಸ್ಲಾಟ್” ಗೆ ತ್ಯಜಿಸಿ, ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ/ಕಾರ್ಡ್200cಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೆಲ್ಡ್: ಕಾರ್ಡ್200cಗಳನ್ನು ಅನುಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಟ್200cಗಳಾಗಿ ಗುಂಪು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಂಡಿಯನ್ ರಮ್ಮಿಯ ನಿಯಮಗಳು

ಇಂಡಿಯನ್ ರಮ್ಮಿಯನ್ನು 2 ರಿಂದ 6 ಆಟಗಾರರು ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಆಟಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ಡೆಕ್200cಗೆ 2 ಜೋಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆಕ್200cಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ 13 ಕಾರ್ಡ್200cಗಳನ್ನು ಅನುಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅನುಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಟ್200cಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸುವುದು ಆಟದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಅನುಕ್ರಮಗಳು ಇರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿರಬೇಕು.

ಅನುಕ್ರಮ ಎಂದರೇನು?

ಒಂದೇ ಸೂಟ್200cನ ಮೂರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಮಾನುಗತ ಕಾರ್ಡ್200cಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಅನುಕ್ರಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು ರೀತಿಯ ಅನುಕ್ರಮಗಳಿವೆ:

ಶುದ್ಧ ಅನುಕ್ರಮ

ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಜೋಕರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡದ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಅನುಕ್ರಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಲ್ಡ್ ಜೋಕರ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲ ಸೂಟ್200cನ ಕಾರ್ಡ್200cನಂತೆ ಶುದ್ಧ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆಗಳು: ಇವು ವೈಲ್ಡ್ ಜೋಕರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಶುದ್ಧ ಅನುಕ್ರಮಗಳುPure sequenes including wild joker 1

Pure sequenes including wild joker 2

ಅಶುದ್ಧ ಅನುಕ್ರಮ

ಜೋಕರ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುವ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ಅಶುದ್ಧ ಅನುಕ್ರಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗಳು: ಕೆಳಗಿನವುಗಳು ವೈಲ್ಡ್ ಜೋಕರ್ ಅಥವಾ ಮುದ್ರಿತ ಜೋಕರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಶುದ್ಧ ಅನುಕ್ರಮಗಳು: Impure sequenes including wild joker 1

Impure sequenes including wild joker 2

ಸೆಟ್ ಎಂದರೇನು?

ಸೆಟ್ ಎಂದರೆ ಒಂದೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸೂಟ್200cಗಳ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಡ್200cಗಳ ಗುಂಪು. ಒಂದು ಸೆಟ್200cನಲ್ಲಿ ಜೋಕರ್ ಅನ್ನು ಬದಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆಗಳು 1. ಜೋಕರ್ ಇಲ್ಲದೆ:

Set without Joker

ಉದಾಹರಣೆಗಳು 2. ಜೋಕರ್ ಜೊತೆಗೆ:

Set with Joker

ಜೋಕರ್ ಎಂದರೇನು?

ಇಂಡಿಯನ್ ರಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಕರ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ (ಅಶುದ್ಧ ಅನುಕ್ರಮ) ಅಥವಾ ಸೆಟ್200cನಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂಡಿಯನ್ ರಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಕರ್200cಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ.

ಮುದ್ರಿತ ಜೋಕರ್: ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಮುದ್ರಿತ ಜೋಕರ್200cನಲ್ಲಿ ಜೋಕರ್200cನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವೈಲ್ಡ್ ಜೋಕರ್: ಆಟದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ವೈಲ್ಡ್ ಜೋಕರ್ ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಮೌಲ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಡ್200cಗಳು ನಂತರ ವೈಲ್ಡ್ ಜೋಕರ್200cಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸ್ಪೇಡ್ಸ್ 4 ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ವೈಲ್ಡ್ ಜೋಕರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಸೂಟ್200cನ 4, ಆಟ/ಡೀಲ್200cನಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಜೋಕರ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಜೋಕರ್200cಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ

ಜೋಕರ್ ಅನ್ನು ಕಾಣೆಯಾದ ಕಾರ್ಡ್200cಗಳಿಗೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅಶುದ್ಧ ಅನುಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಸೆಟ್200cನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುದ್ಧ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಉಳಿದ ಅನುಕ್ರಮಗಳು/ಸೆಟ್200cಗಳನ್ನು ಜೋಕರ್200cಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಚಿಸಬಹುದು.

1. ಅಶುದ್ಧ ಅನುಕ್ರಮಗಳು

 • How to use wild joker in impure sequence 1

  ಇಲ್ಲಿ, 8 ವೈಲ್ಡ್ ಜೋಕರ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು 6 ಅನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

 • How to use wild joker in impure sequence 1

  ಇಲ್ಲಿ, 7ವೈಲ್ಡ್ ಜೋಕರ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು K ಅನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

 • How to use wild joker in impure sequence 2

  ಇಲ್ಲಿ, ಮುದ್ರಿತ ಜೋಕರ್ ಅನ್ನು 4 ಅನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

2. ಸೆಟ್200cಗಳು

 • Wild Joker as replacement

  ಇಲ್ಲಿ, 4 ವೈಲ್ಡ್ ಜೋಕರ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು 9 ಅಥವಾ 9 ಕ್ಕೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

 • Printed Joker as replacement 1

  ಇಲ್ಲಿ, ಮುದ್ರಿತ ಜೋಕರ್ ಅನ್ನು 2 ಅಥವಾ 2 ಅನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

 • Printed Joker as replacement 2

  ಇಲ್ಲಿ, ಮುದ್ರಿತ ಜೋಕರ್ ಅನ್ನು 4 ಕ್ಕೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

3. ಶುದ್ಧ ಅನುಕ್ರಮಗಳು

ವೈಲ್ಡ್ ಜೋಕರ್200cಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ ಅನುಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಶುದ್ಧ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ವೈಲ್ಡ್ ಜೋಕರ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲ ಸೂಟ್200cನ ಕಾರ್ಡ್200cನಂತೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಡ್200cಗೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮುದ್ರಿತ ಜೋಕರ್200cಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ ಅನುಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವೈಲ್ಡ್ ಜೋಕರ್ ಆಗಿದ್ದರೆWild Joker as replacement 1 एक वाइल्ड जोकर हो।

 • Wild Joker in Pure Sequence

  6 7 8ಇದು ಶುದ್ಧ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.

ಇಂಡಿಯನ್ ರಮ್ಮಿಯನ್ನು ಆಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಇಂಡಿಯನ್ ರಮ್ಮಿಯನ್ನು 2 ಅಥವಾ 6 ಆಟಗಾರರು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆಕ್ ಕಾರ್ಡ್200cಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಟೇಬಲ್200cನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಗೆ 13 ಕಾರ್ಡ್200cಗಳನ್ನು ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಕಾರ್ಡ್200cಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ ಡೆಕ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಖ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಚ್ಚಿದ ಡೆಕ್200cನಿಂದ ಮೇಲಿನ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಮುಖ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲಿರಿಸಿ ತೆರೆದ ಡೆಕ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ವೈಲ್ಡ್ ಜೋಕರ್ ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಆ ಮೌಲ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಡ್200cಗಳು ವೈಲ್ಡ್ ಜೋಕರ್200cಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಆಟಗಾರನು ಮುಚ್ಚಿದ ಡೆಕ್ ಅಥವಾ ತೆರೆದ ಡೆಕ್200cನಿಂದ ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ, ಆಟಗಾರನು ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತೆರೆದ ಡೆಕ್200cಗೆ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತ್ಯಜಿಸಿದ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆಟಗಾರನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರು ಮುಚ್ಚಿದ ಡೆಕ್200cನಿಂದ ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Junglee Rummy ಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅಗತ್ಯವಾದ ಅನುಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಅಥವಾ ಅನುಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಟ್200cಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ “ಫಿನಿಶ್ ಸ್ಲಾಟ್” ಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್200cಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕು. ಮಾನ್ಯ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಅನುಕ್ರಮಗಳು ಇರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಡ್200cಗಳನ್ನು ಅನುಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅನುಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಟ್200cಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿರಬೇಕು.

ಮಾನ್ಯ ಘೋಷಣೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

 • ಮೆಲ್ಡ್
 • ಕಾರ್ಡ್
 • ವಿವರಣೆ
 • ಶುದ್ಧ ಅನುಕ್ರಮ
 • ಶುದ್ಧ ಅನುಕ್ರಮ

   Pure Sequence: Valid Declaration
 • ಈ ಅನುಕ್ರಮವು ಒಂದೇ ಸೂಟ್200cನ ಕನಿಷ್ಠ 3 ಕ್ರಮಾನುಗತ ಕಾರ್ಡ್200cಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಜೋಕರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರಬಾರದು.
 • ಅಶುದ್ಧ ಅನುಕ್ರಮ
 • ಅಶುದ್ಧ ಅನುಕ್ರಮ

   Impure Sequence: Valid Declaration
 • 6 ವೈಲ್ಡ್ ಜೋಕರ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು K ಅನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಸೆಟ್ 1
 • ಸೆಟ್ 1

  Four Card Valid Declaration
 • ಈ ಸೆಟ್ ವಿಭಿನ್ನ ಸೂಟ್200cಗಳ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಡ್200cಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
 • ಸೆಟ್ 2
 • ಸೆಟ್ 2

  Printed Joker Valid Declaration
 • ಇಲ್ಲಿ, ಮುದ್ರಿತ ಜೋಕರ್ ಅನ್ನು K ಅಥವಾ K ಅನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಂಡಿಯನ್ ರಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಹೇಗೆ?

ಇಂಡಿಯನ್ ರಮ್ಮಿ ಕೌಶಲ್ಯದ ಆಟವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಈಗಷ್ಟೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ರಮ್ಮಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು.

ನಿಮಗೆ ಆಟದ ಮೂಲಭೂತ ವಿಷಯಗಳ ಪರಿಚಯವಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು:

ಶುದ್ಧ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ: ಕಾರ್ಡ್200cಗಳನ್ನು ಹಂಚಿದ ನಂತರ, ಮೊದಲು ಶುದ್ಧ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ರಚಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ. ಶುದ್ಧ ಅನುಕ್ರಮವು ಒಂದೇ ಸೂಟ್200cನ ಮೂರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಮಾನುಗತ ಕಾರ್ಡ್200cಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಶುದ್ಧ ಅನುಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ.

ನಿಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಗಳ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ: ಆನ್200cಲೈನ್200cನಲ್ಲಿ ರಮ್ಮಿ ಆಡುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಗಳ ಚಲನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಟೇಬಲ್200cನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಎದುರಾಳಿಯು ನೀವು ತ್ಯಜಿಸಿದ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿದರೆ, ನಂತರದ ಸರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜೋಡಿಯಾಗುವ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಡಿ.

उಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರ್ಡ್200cಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ತ್ಯಜಿಸಿ: ಇಂಡಿಯನ್ ರಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್200cಗಳನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರ್ಡ್200cಗಳು ಜೋಡಿಯಿಲ್ಲದೆ ಉಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್200cಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಟ್200cಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ತ್ಯಜಿಸಿ.

ನಿಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಬ್ಲಫ್ ಮಾಡಿ: ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಕಳಪೆ ಕಾರ್ಡ್200cಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ತಂತ್ರವೆಂದರೆ ಬ್ಲಫ್ ಮಾಡುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಕೈಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ, ನೀವು ಕೆಲವು ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರ್ಡ್200cಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತೆರೆದ ಡೆಕ್200cನಿಂದ ಕಾರ್ಡ್200cಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಬಹುದು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕೈಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಘೋಷಿಸಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಆಟದಿಂದ ಹೊರಹೋಗಬಹುದು.

ಇಂಡಿಯನ್ ರಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್200cಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಇಂಡಿಯನ್ ರಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ, ಪಾಯಿಂಟ್200cಗಳು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಆಟಗಾರರು ಗೆಲ್ಲಲು ತಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾನ್ಯ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಶೂನ್ಯ ಪಾಯಿಂಟ್200cಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೀರಿ. ಸೋತ ಆಟಗಾರರ ಪಾಯಿಂಟ್200cಗಳನ್ನು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಂಪು ಮಾಡದ ಕಾರ್ಡ್200cಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಮ್ಮಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ಅಮಾನ್ಯ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಆಟಗಾರನು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಆಗಿ 80 ಪಾಯಿಂಟ್200cಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಮ್ಮಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರನು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಂಕಗಳು.

ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಡ್200cಗಳನ್ನು ಪಡೆದಾಗ, “ಡ್ರಾಪ್” ಬಟನ್ ಬಳಸಿ ನೀವು ಆಟ/ರೌಂಡ್200cನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ನೀವು ಆಟದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೊರಬಂದರೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಮ್ಮಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ನೀವು 20 ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್200cಗಳ ದಂಡವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಆಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದರೆ, ನೀವು 40 ಪಾಯಿಂಟ್200cಗಳ ದಂಡವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಇಂಡಿಯನ್ ರಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆಗೆ ಶ್ರೇಣೀಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಡ್200cಗಳು ಹೀಗಿರುತ್ತವೆ: A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. ಫೇಸ್ ಕಾರ್ಡ್200cಗಳು ಮತ್ತು ಏಸ್200cಗಳು ತಲಾ 10 ಪಾಯಿಂಟ್200cಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಡ್200cಗಳು ಅವುಗಳ ಮುಖಬೆಲೆಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಇಂಡಿಯನ್ ರಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆಗೆ ಶ್ರೇಣೀಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಡ್200cಗಳು ಹೀಗಿರುತ್ತವೆ: A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. ಫೇಸ್ ಕಾರ್ಡ್200cಗಳು ಮತ್ತು ಏಸ್200cಗಳು ತಲಾ 10 ಪಾಯಿಂಟ್200cಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಡ್200cಗಳು ಅವುಗಳ ಮುಖಬೆಲೆಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

Junglee Rummy ಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರಮ್ಮಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು

ನೀವು ರಮ್ಮಿ ಆಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಾ ಆದರೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲವೇ? ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ರಮ್ಮಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್200cನ Junglee Rummy ಗೆ ಸೇರಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟ್200cಫಾರ್ಮ್200cನಲ್ಲಿ 24x7 ಸಮಯವೂ ರಮ್ಮಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ವಿಭಿನ್ನ ರಮ್ಮಿ ವೇರಿಯಂಟ್200cಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು: ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಮ್ಮಿ, ಡೀಲ್ಸ್ ರಮ್ಮಿ, ಪೂಲ್ ರಮ್ಮಿ ಮತ್ತು ರಮ್ಮಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು. 13-ಕಾರ್ಡ್ ರಮ್ಮಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 10-ಕಾರ್ಡ್200cಗಳ ರಮ್ಮಿಯೂ ಇದೆ. ಭಾರೀ ನಗದು ಬಹುಮಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ರಮ್ಮಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿ. ನೀವು ಆರಂಭಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಮ್ಮ ಉಚಿತ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಪ್ಲಾಟ್200cಫಾರ್ಮ್200cನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಅಥವಾ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಷ್ಟೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ನೈಜ ಹಣವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಆಟವಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ!

ನೀವು ಇಂಡಿಯನ್ ರಮ್ಮಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಈಗ ನೀವು ಆಟವನ್ನು ಆಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. Junglee Rummy ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಟಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಈಗಲೇ ರಮ್ಮಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್200cಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯ ಆನ್200cಲೈನ್ ರಮ್ಮಿ ಸಮುದಾಯದ ಭಾಗವಾಗಿರಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ಗೇಮಿಂಗ್!

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ನೀವು ನಮಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್200cನ “ಸಹಾಯ” ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ “ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ” ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಂಬಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು 24 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಕಾರ್ಡ್ ಗೇಮ್200cಗಳು

OR

Win cash worth Rs. 5250* as Welcome Bonus

Scroll to top