Trusted By8 Crore+ Players*

रमी कशी खेळायची: रमी नियमांसाठी तपशीलवार मार्गदर्शन

रमी कार्ड गेम कसा खेळावा

रमी कार्ड गेम ऑनलाईन कसा खेळावा

 • परिचय
 • रमी कार्ड गेमची उद्दिष्ट्ये
 • रमीचे नियम काय आहेत?
  1. रमीमध्ये सिक्वेन्स काय असतो?
  2. सेट म्हणजे काय?
  3. रमीमध्ये जोकर्सचे महत्व
 • रमीच्या नियमांनुसार वैध घोषणा कशी तयार करावी
  1. वैध घोषणा
  2. अवैध घोषणा
 • रमीच्या गेमसाठी जिंकण्याच्या टिपा आणि युक्त्या काय आहेत?
 • रमीच्या खेळामध्ये गुणांकन यंत्रणा कशी काम करते?
  1. पॉईंट गणनेसाठी सामान्य नियम
  2. हरवलेल्या खेळाडूसाठी पॉईंटची गणना
  3. Junglee Rummy वरील कॅश रमी गेम्समध्ये पॉईंट्सची गणना
 • रमीचे नियम शिकण्यासाठी महत्वाच्या संकल्पना

रमीचा गेम दोन ते सहा खेळाडूंकडून एक किंवा दोन पत्त्यांचे डेक्स आणि जोकर्स वापरून खेळला जातो. प्रत्येक खेळाडू 13 पत्ते हाताळतो, जे सिक्वे्न्सेस किंवा सिक्वेन्सेस आणि सेट्समध्ये लावायचे असतात.

प्रत्येक पाळीला, खेळाडूला टेबलाच्या मध्यभागी ठेवलेल्या ओपन डेक किंवा क्लोज्ड डेकमधून पत्ता काढायचा असतो, आणि त्यानंतर एक पत्ता ओपन डेकमध्ये टाकायचा असतो. जो खेळाडू रमी गेमच्या सर्व नियमांचे,पालन करून पहिल्यांदा वैध डिक्लेरेशन करतो, तो गेम जिंकतो.

प्रत्येक सुटमधील सर्वात लहान ते सर्वात मोठ्या पत्त्यांची श्रेणी खालीलप्रमाणे असते:

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K आणि A. {A (एक्का) सर्वात लहान पत्तादेखील असू शकतो आणि तो A-2-3 यासारखा सिक्वेन्स तयार करण्यासाठी वापरता येतो.}

K, Q आणि J, तसेच A (एक्का), या चेहरा असलेल्या पत्त्यांचे (फेस कार्ड्स) प्रत्येकी 10 पॉइंट्स असतात, तर क्रमांक असलेल्या पत्त्यांचे (नंबर कार्डचे) मूल्य त्यांच्या फेस व्हॅल्यूइतके असते.

रमी कार्ड गेममध्ये पॉइंट्सचे मूल्य उणे असते. पॉइंट्स रमी गेममध्ये विजेत्याला शून्य पॉइंट्स मिळतात आणि हरणाऱ्या खेळाडूला जास्तीत जास्त 80 पेनल्टी पॉइंट्स मिळू शकतात.

रमी कार्ड गेमचे उद्दिष्ट

 1. तुमच्या हातातील सर्व 13 पत्ते आवश्यक कॉम्बिनेशन्समध्ये (एकतर सर्व सिक्वेन्स, किंवा सिक्वेन्सेस्स्स आणि सेट्स) लावणे आणि तुमच्या स्पर्धकांपूर्व वैध डिक्लेरेशन करणे हे रमीच्या गेमचे उद्दिष्ट असते.
 2. वैध डिक्लेरेशन करण्यासाठी तुम्हाला सिक्वेन्स किंवा सिक्वेन्सेस (एकाहून अधिक) आणि सेट्स तयार करावे लागतात. तुम्ही याप्रमाणे काही वैध डिक्लेरेशन करू शकता:
  1. 2 सिक्वेन्सेस + 2 सेट्स
  2. 3 सिक्वेन्सेस + 1 सेट
  3. सर्व पत्ते सिक्वेन्सेस मध्ये लावले.
 3. रमी नियमांप्रमाणे, तुम्ही वैध हात किंवा वैध डिक्लेरेशनसाठी किमान दोन सिक्वे्न्सेस तयार केले पाहिजेत. आणि या दोन सिक्वेन्सेस पैकी किमान एक प्युअर सिक्वेन्स असायलाच हवा.
 4. तुम्ही तुमच्या हातात प्युअर सिक्वेन्सशिवायच डिक्लेअर केले तर तुम्ही केवळ हरणारच नाही तर मोठ्या फरकाने हराल कारण तुमचे पेनल्टी पॉइंट्स मोजताना तुमच्या हातातील सर्व पत्त्यांच्या पॉइंट्सची बेरीज केली जाईल.

रमी नियम काय आहेत?

रमी गेम नियम साधे आणि शिकण्यास सोपे आहेत. त्यावर एक नजर टाकूया आणि रमी कशी खेळायची ते शिकूया:

 1. भारतीय रमी दोन ते सहा खेळाडूकडून प्रत्येकी 52 पत्त्यांचे एक किंवा दोन स्टँडर्ड डेक्स आणि जोकर्स वापरून खेळली जाते. गेमच्या सुरुवातीला प्रत्येकला खेळाडू 13 पत्ते वाटले जातात.
 2. उरलेल्या पत्त्यांचा क्लोज्ड डेक तयार होतो, जो टेबलाच्या मध्यभागी ठेवला जातो. क्लोज्ड डेकमधील पत्ते खेळाडूंना दाखवले जात नाहीत तर त्यांची दर्शनी बाजू खाली करून ठेवली जाते. क्लोज्ड डेकमधील सर्वात वरील पत्ता उचलला जातो आणि तो टेबलावर दर्शनी बाजू वर करून ठेवला जातो. त्याने ओपन डेक तयार होतो त्यामध्ये खेळाडू त्यांचे पत्ते टाकू शकतात.
 3. वाइल्ड जोकर म्हणून कोणताही पत्ता निवडला जातो. इतर सूटमधील त्याच रँक/मूल्याचे उर्वरित पत्तेदेखील गेममध्ये वाइल्ड जोकर होतात.
 4. प्रत्येक पाळीला तुम्हाला क्लोज्ड किंवा ओपन डेकमधून एक पत्ता उचलावा लागतो आणि एक पत्ता ओपन डेकमध्ये टाकावा लागतो.
 5. रमी गेम जिंकण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या हातातील सर्व पत्ते सिक्वेन्स किंवा सिक्वेन्सेस आणि सेटमध्ये क्रमाने लावावे लागतात. वैध डिक्लेरेशनसाठी किमान दोन सिक्वेन्सेस असायला हवेत, त्यापैकी किमान एक प्युअर सिक्वेन्स असला पाहिजे. पहिल्यांदा वैध डिक्लेरेशन करणारा खेळाडू गेम जिंकतो.

सिक्वेन्स म्हणजे काय?

सिक्वेन्स म्हणजे समान सुटच्या तीन किंवा जास्त सलग पत्त्यांचा गट. दोन प्रकारचे सिक्वेन्स असतात: प्युअर सिक्वेन्स आणि इम्प्युअर सिक्वेन्स.

प्युअर सिक्वेन्स

प्युअर सिक्वेन्स म्हणजे समान सुटच्या तीन किंवा जास्त सलग पत्त्यांचा गट. प्युअर सिक्वेन्समध्ये कोणत्याही पत्त्याच्या ऐवजी जोकर नसतो. रमी गेम नियमांप्रमाणे, वैध डिक्लेरेशनसाठी किमान एक प्युअर सिक्वेन्स तयार करणे अनिवार्य असते.

प्युअर सिक्वेन्सची उदाहरणे

How to Form Sequence in Rummy

6♦-7♦-8♦
हा चौकटचे तीन सलग पत्ते असलेला प्युअर सिक्वेन्स आहे. येथे कोणत्याही पत्त्याऐवजी जोकर वापरलेला नाही.

A♣-2♣-3♣4♣
हा किल्वरचे चार सलग पत्ते असलेला प्युअर सिक्वेन्स आहे. या सिक्वेन्समध्ये कोणत्याही पत्त्याच्या ऐवजी जोकर वापरलेला नाही.

5❤-6❤-7❤-8❤-9❤
या प्युअर सिक्वेन्समध्ये बदामाचे पाच सलग पत्ते वापरले आहेत. या सिक्वेन्समध्ये जोकरचा वापर केलेला नाही.

प्युअर सिक्वेन्समध्ये वाइल्ड जोकरचा वापर त्याच्या मूळ मूल्यामध्ये करता येईल, पण केवळ मूळ सुटमधील पत्ता म्हणूनच आणि दुसऱ्या कोणत्याही पत्त्याच्या ऐवजी नाही. पुढील उदाहरणाचा विचार करू: 8-9-10 (WJ).

How to Form Sequence in Rummy

येथे 10 हा वाइल्ड जोकर आहे, पण तरीही हा सिक्वेन्स प्युअर सिक्वेन्स आहे कारण 10 सिक्वेन्समधील इतर कोणत्याही पत्त्याच्या ऐवजी जोकर म्हणून वापरलेला नाही: तो त्याच्या मूळ मूल्यामध्ये (10) आणि त्याच्या मूळ सुटमधील () पत्ता म्हणून वापरला आहे. तुमच्याकडे एकापेक्षा जास्त वाइल्ड जोकर्स असतात तेव्हा हे धोरण अनेकदा उपयुक्त असते.

मात्र, जेव्हा तुमच्याकडे मर्यादित वाइल्ड जोकर असतात तेव्हा ते याऐवजी इम्प्युअर सिक्वेन्स आणि सेट्स तयार करण्यासाठी वापरण्याला प्राधान्य द्या.

इम्प्युअर सिक्वेन्स

इम्प्युअर सिक्वेन्स हा असा सिक्वेन्स (सिक्वेन्समध्ये लावलेले 3 किंवा अधिक पत्ते) असतो ज्यामध्ये एक किंवा अधिक पत्त्यांऐवजी जोकर किंवा जोकर्स वापरलेले असतात.

How to Form Impure Sequence in Rummy

10♥-J♥-PJ-K♥
या इम्प्युअर सिक्वेन्समध्ये Q ऐवजी प्रिंटेड जोकर वापरलेला आहे.

3♠-4♠-8♦ (WJ)
या इम्प्युअर सिक्वेन्समध्ये, 8 हा वाइल्ड जोकर आहे. तो 5 ऐवजी वापरण्यात आला आहे.

सेट म्हणजे काय?

समान मूल्यांचे पण भिन्न सुटमधील तीन किंवा चार पत्त्यांचा सेट तयार होतो. एका सेटमध्ये कोणत्याही सुटमधील एकापेक्षा जास्त पत्त्याचा समावेश असू शकत नाही. रमी नियम तुम्हाला सेटमध्ये कोणत्याही पत्त्याऐवजी एक किंवा अधिक जोकर्सचा वापर करण्याची परवानगी देतात.

Set without Joker in rummy जोकरशिवाय

7♦-7♥-7♠
या सेटमध्ये तीन निरनिराळ्या सुटमधील 7 आहेत.

2♦-2♠-2♥-2♣
या सेटमध्ये चार निरनिराळ्या सुटमधील 2 आहेत.

Set with a Joker in rummy जोकरसह

5♠-5♣-K (WJ)
या सेटमध्ये, K हा वाइल्ड जोकर आहे.

9-9♠-9-PJ
या सेटमध्ये प्रिंटेड जोकर ऐच्छिक आहे. जोकर नसता तरीही हा सेट पूर्ण झालाच असता कारण त्यामधील सर्व 9 निरनिराळ्या सुटमधून आहेत.

Q♣-PJ-Q
नसलेल्या पत्त्यांऐवजी प्रिंटेड जोकरचा वापर करण्यात आला आहे: Q or Q♠.

2♣-2♠-A(WJ)
या सेटमध्ये A हा वाइल्ड जोकर आहे.

Set with a Joker in rummy अवैध सेट्स

2-2♠-2-2♣
हा अवैध सेट आहे कारण यामध्ये दोन 2 पत्ते आहेत. जर त्यामध्ये एका 2 ऐवजी 2, असता तर तो वैध सेट असला असता. वैध सेटचे अचूक उदाहरण आहे: 2-2♣-2♠-2.

Set with a Joker in rummy अवैध सेट्स

A♣-A♣-K (WJ)
हा अवैध सेट आहे कारण यामध्ये दोन A♣ पत्ते आहेत. जर या संयोजनामध्ये एका A♣ ऐवजी A किंवा A असता तर, तो वैध सेट झाला असता. वैध सेटची अचूक उदाहरणे आहेत: A♣-A-K (WJ), A♣-A-K (WJ)

रमीमध्ये जोकरचे महत्त्व

सर्वात महत्त्वाच्या रमी नियमांपैकी एक म्हणजे जोकर्सचा वापर कसा करायचा. जोकर्स रमीमध्ये अतिशय महत्वाची भूमिका बजावतात आणि ते तुम्हाला गेम जिंकण्यास मदत करू शकतात. रमीच्या गेममध्ये दोन प्रकारचे जोकर्स असतात: प्रिंटेड जोकर्स आणि वाइल्ड जोकर्स.

प्रिंटेड जोकर

याच्या नावातून सुचवले जाते त्याप्रमाणे, प्रिंटेड जोकरवर जोकरचे चित्र प्रिंट केलेल असते. हा पत्ता कोणत्याही नसलेल्या पत्त्याच्या बदली म्हणून वापरता येतो आणि तो तुम्हाला सेट किंवा इम्प्युअर सिक्वेन्स तयार करण्यात मदत करू शकतो.

रमीमध्ये प्रिंटेड जोकरचा वापर कसा करता येतो हे समजून घेण्यासाठी खाली दिलेल्या इम्प्युअर सिक्वेन्स आणि सेटच्या उदाहरणांवर नजर टाका.

Using Printed Joker in Rummy

8♥-9♥-PJ
या इम्प्युअर सिक्वेन्समध्ये 10 ऐवजी प्रिंटेड जोकरचा वापर करण्यात आलेला आहे.

2♠-2-PJ
या सेटमध्ये प्रिंटेड जोकरचा वापर 2♣ किंवा 2 याऐवजी करण्यात आला आहे.

वाइल्ड जोकर

वाइल्ड जोकर गेमच्या सुरुवातीला रॅंडम प्रकारे निवडला जातो. पत्ता निवडला जातो तेव्हा भिन्न सुटमधील या पत्त्याच्या समान श्रेणीचे इतर पतेही गेममधील वाइल्ड जोकर होतात.

उदाहरणार्थ, जर 4 हा पत्ता वाइल्ड जोकर म्हणून निवडला तर 4, 4♣ आणि 4♠ हेदेखील त्या गेमचे वाइल्ड जोकर असतील.

प्रिंटेड जोकर प्रमाणेच वाइल्ड जोकरदेखील कोणत्याही नसलेल्या पत्त्याऐवजी वापरता येऊ शकतो आणि तो सिक्वेन्स किंवा सेट तयार करण्यासाठी मदत करतो.

Using Wild Joker in Rummy

6♣-7♣-8(WJ)-9♣
या सिक्वेन्समध्ये 8 हा वाइल्ड जोकर आहे. त्यामुळे हा इम्प्युअर सिक्वेन्स आहे.

6♠-6-3♣
या सेटमध्ये 3♣ वाइल्ड जोकर आहे जो 6♣ किंवा 6 याऐवजी वापरण्यात आला आहे.

वाइल्ड जोकरचा उपयोग प्युअर सिक्वेन्समध्येदेखील करता येतो. वाइल्ड जोकरसह प्युअर सिक्वेन्सची उदाहरणे खालीलप्रमाणे आहेत:

K♠-Q♠-J♠ (WJ): येथे J♠ हा वाइल्ड जोकर आहे आणि तो संयोजन पूर्ण करण्यासाठी वापरला आहे जो अंतिमतः प्युअर सिक्वेन्स तयार करतो.

4-5(WJ)-6-7: येथे 5 हा वाइल्ड जोकर आहे आणि तो 4, 6 आणि 7. यांनी जोडतो. या संयोजनाने प्युअर सिक्वेन्स तयार केला.

वैध डिक्लेरेशन करण्यासाठी रमी नियम

वैध डिक्लेरेशन

वैध डिक्लेरेशन करण्यासाठी, तुम्हाला तुमच्या हातातील सर्व 13 पत्ते सिक्वेन्समध्ये किंवा सिक्वेन्स आणि सेटमध्ये क्रमाने लावावे लागतात. हे सर्व रमी गेम नियमांचे पालन करून करायला हवे.

तुमचे पत्ते लावल्यानंतर, तुम्हाला सर्वात शेवटचा नकोसा पत्ता “फिनिश” स्लॉटमध्ये टाकून गेम संपवावा लागतो आणि तुमचा हात डिक्लेअर करावा लागतो. पहिल्यांदा वैध डिक्लेरेशन करणारा खेळाडू गेम जिंकतो आणि त्याचे शून्य गूण होतात.

वैध डिक्लेरेशनसाठी, तुम्हाला खालील तीन अटी पूर्ण करणे आवश्यक असते:

प्युअर सिक्वेन्स: रमी गेम जिंकण्यासाठी किमान एक प्युअर सिक्वेन्स तयार करणे अनिवार्य असते. प्युअर सिक्वेन्समध्ये एकाच सुटमधील तीन किंवा अधिक सलग पत्त्यांचा समावेश असतो.

कृपया याची नोंद घ्या की प्युअर सिक्वेन्समध्ये नसलेल्या कोणत्याही पत्त्याऐवजी प्रिंटेड जोकरचा वापर करता येऊ शकत नाही. मात्र, वाइल्ड जोकर जर सुटचा भाग असेल तर तो प्युअर सिक्वेन्स तयार करण्यासाठी वापरता येऊ शकतो. प्युअर सिक्वेन्सविना केलेले कोणतेही डिक्लेरेशन अवैध असते आणि खेळाडूच्या हातात असलेल्या सर्व पत्त्यांच्या एकूण मूल्यांइतक्या फरकाने तो खेळाडू हरतो.

दुसरा सिक्वेन्स:: रमी नियमांनुसार गेममध्ये वैध डिक्लेरेशन करण्यासाठी किमान दोन सिक्वेन्स करणे अनिवार्य असते. त्यामुळे प्युअर सिक्वेन्सच्या जोडीला, तुम्हाला दुसरा सिक्वेन्स तयार करावा लागतो. तो एकतर प्युअर सिक्वेन्स असू शकतो किंवा इम्प्युअर, तुमचे पत्ते कसे आहेत त्यावर ते अवलंबून असेल.

वर स्पष्ट केल्याप्रमाणे, इम्प्युअर सिक्वेन्समध्ये कोणत्याही पत्त्याच्या ऐवजी जोकरचा समावेश असतो. तुम्ही दोनपेक्षा जास्त सिक्वेन्सही तयार करू शकता.

तुमचे सर्व पत्ते लावलेले असले पाहिजेत: दोन सिक्वेन्सचा भाग नसलेले उरलेले सर्व पत्ते सिक्वेन्स किंवा सेट्समध्ये लावले पाहिजेत. सेट तयार करणे ऐच्छिक असते, पण सर्व पत्ते वैध डिक्लेरेशनचा भाग असले पाहिजेत

वर उल्लेख केल्याप्रमाणे, सेट म्हणजे एकाच श्रेणीच्या पण निरनिराळ्या सुटमधील तीन किंवा चार पत्त्यांचे संयोजन. खाली वैध डिक्लेरेशनचे उदाहरण पाहा.

वैध डिक्लेरेशन

Using Wild Joker in Rummy

हे 2 सिक्वेन्स + 2 सेट्सचे उदाहरण आहे

4♠-5♠-6♠-7♠

हा एकाच सुटमधील चार सलग पत्ते असलेला प्युअर सिक्वेन्स आहे.

Q-K-PJ

हा इम्प्युअर सिक्वेन्स आहे कारण J च्या ऐवजी प्रिंटेड जौकर वापरण्यात आला आहे.

2♠-2-2♣

हा निरनिराळ्या सुटमधील 2 असलेला सेट आहे

9♠-9-PJ

हादेखील सेट आहे. येथे 9♣ किंवा 9 या पत्त्यांच्या ऐवजी प्रिंटेड जोकर वापरण्यात आला आहे.

Using Wild Joker in Rummy

हे 2 सिक्वेन्स + 2 सेट्सचे उदाहरण आहे

7-8(WJ)-9-10

हा सलग चार पत्ते असलेला प्युअर सिक्वेन्स आहे. वाइल्ड जोकर असला तरी, 8 सुटचा भाग आहे आणि तो संयोजन पूर्ण करतो.

J♣-Q♣-K♣

हा किल्वरचे तीन सलग दर्शनी (चेहरा असलेले) पत्ते असलेला प्युअर सिक्वेन्स आहे.

5-5-5♠

हे निरनिराळ्या सुटमधील तीन 5 असलेले सेटचे संयोजन आहे.

A♠-A♣-PJ

या संयोजनात सेट पूर्ण करण्यासाठी प्रिंटेड जोकरचा वापर करण्यात आला आहे. तो A किंवा A च्या ऐवजी वापरला आहे.

अवैध डिक्लेरेशन

तुम्ही वरीलपैकी एकही अट पूर्ण न करता तुमचे पत्ते डिक्लेअर करता, तेव्हा ते अवैध डिक्लेरेशन असते. तुम्ही अवैध डिक्लेरेशन केले तर तुम्ही गेम ताबडतोब हराल आणि जर हा 2-खेळाडू टेबल असेल तर तुमच्या प्रतिस्पर्ध्याला विजेता घोषित केले जाईल.

टेबलावर दोनपेक्षा जास्त खेळाडू असतील तर उरलेल्या खेळाडूंपैकी एकजण वैध डिक्लेरेशन करेपर्यंत इतर खेळाडू खेळत राहतील. खाली काही अवैध डिक्लेरेशनच्या उदाहरणांवर नजर टाका.

Invalid Declaration in Rummy

या डिक्लेरेशनमध्ये 2 सिक्वेन्स आणि 2 सेट्सचा समावेश आहे. मात्र तरीही ते खालील कारणांमुळे अवैध डिक्लेरेशन आहे:

7♠-8♠-9♣-10♠

हे अवैध संयोजन आहे कारण 9♠ च्या ऐवजी 9♣ (जो वाइल्ड जोकर नाही) वापरला आहे. जर या संयोजनामध्ये 9♠ चा समावेश करण्यात आला असता तर तो प्युअर सिक्वेन्स असला असता.

पुढील दोन संयोजने, म्हणजे i.e. A-2-PJ (इम्प्युअर सिक्वेन्स) आणि 5♠-5-5♣ (सेट) ही वैध संयोजने आहेत.

3♠-3-6

हे वैध संयोजन नाही कारण 3♣ किंवा 3 च्या ऐवजी 6 चा (जो वाइल्ड जोकर नाही) वापर केलेला आहे.

invalid declaration 2

या डिक्लेरेशनमध्ये 2 सिक्वेन्स आणि 2 सेट्सचा समावेश आहे. मात्र तरीही ते खालील कारणांमुळे अवैध डिक्लेरेशन आहे:

A-2-3

हे अवैध संयोजन आहे कारण त्यामध्ये 3 च्या ऐवजी 3 चा (जो वाइल्ड जोकर नाही) समावेश आहे. त्याऐवजी 3 चा समावेश केला असता तर तो प्युअर सिक्वेन्स झाला असता.

मात्र, उरलेली संयोजने, म्हणजे i.e. 10♠-J♠-Q♠-K♠ (प्युअर सिक्वेन्स), 6♠-6-6♣ (सेट) आणि 2♠-2♣-PJ (सेट), वैध आहेत.

invalid declaration 3

वरील डिक्लेरेशनमध्ये, 9-10-J (प्युअर सिक्वेन्स), A-A♣-A (सेट) आणि J♠-J-PJ (सेट) आर वैध संयोजने आहेत.

मात्र पत्त्यांचा अखेरचा गट सिक्वेन्स किंवा सेट नाही. त्यामुळे ते अवैध डिक्लेरेशन ठरते.

invalid declaration 4

या डिक्लेरेशनमध्ये 2 सिक्वेन्स आणि 2 सेट्सचा समावेश आहे.

4-5-6-7 (प्युअर सिक्वेन्स), A♣-2♣-3♣ (प्युअर सिक्वेन्स) आणि 4-4♣-PJ (सेट) ही वैध संयोजने आहेत. मात्र, 8-8♠-8 हा वैध सेट नाही कारण त्यामध्ये समान सुटमधील दोन पत्ते आहेत (8).

त्यामुळे ते अवैध डिक्लेरेशन आहे.

रमी गेम्स जिंकण्याच्या टिपा आणि युक्त्या

रमी हा कौशल्याचा गेम आहे जो केवळ भरपूर सरावानेच जिंकता येतो. तुमच्या प्रतिस्पर्ध्यावर मात करण्यासाठी रमी गेम कसा खेळायचा हे जाणून घेणे आणि विविध टिपा आणि युक्त्या शिकून घेणे महत्त्वाचे असते.

तुम्हाला ऑनलाईन रमी गेम्स जिंकण्यासाठी मदत करतील अशा 5 महत्त्वाच्या युक्त्यांवर नजर टाका:

प्युअर सिक्वेन्स तयार करण्यास प्राधान्य द्या: पत्ते वाटले जातात तेव्हा आधी प्युअर सिक्वेन्स तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करा. तुमच्या हातामध्ये प्युअर सिक्वेन्स असल्याशिवाय जिंकणे अशक्य आहे.

जास्त मूल्य असलेले पत्ते लवकर टाकून द्या: रमीमध्ये, पॉइंट्सना नकारात्मक मूल्य असते आणि जास्त मूल्यांचे पत्ते तुम्ही जास्त फरकाने हरण्याची जोखीम वाढवतात. त्यामुळे तुमच्याकडे न जुळणारे जास्त मूल्यांचे पत्ते असतील, तर गेममध्ये ते लवकर टाकून द्या.

जोडणाऱ्या पत्त्यांचा शोध घ्या: जोडणारे पत्ते तुम्हाला सिक्वेन्स आणि सेट्स तयार करण्यात मदत करू शकतात त्यामुळे ते संकलित करा. उदाहरणार्थ, तुम्ही 7♣ हा पत्ता 5♣ आणि 6♣ बरोबर (5♣-6♣-7♣) किंवा 8♣ आणि 9♣ बरोबर वापरू शकता (7♣-8♣-9♣).

तुमच्या प्रतिस्पर्ध्यांच्या चालींचे निरीक्षण करा: तुमच्या प्रतिस्पर्ध्यांच्या चालींवर लक्ष ठेवणे हा तुमच्या विजयाची शक्यता वाढवण्याच्या सर्वोत्तम मार्गांपैकी एक आहे. समजा तुमच्या प्रतिस्पर्ध्याने 4♣ उचलला. तुमच्याकडे 2♣,3♣,5♣ आणि 6♣ किंवा इतर कोणत्याही सुटमधील 4 श्रेणीचे पत्ते असल्यास तुम्ही ते न टाकण्याची खबरदारी घ्या.

जोकरचा हुशारीने उपयोग करा: रमीच्या खेळामध्ये जोकर्स महत्त्वाची भूमिका बजावतात. सेट्स आणि सिक्वेन्सेस तयार करण्यासाठी त्यांचा हुशारीने उपयोग करा. तुमच्या हातात एकापेक्षा जास्त जोकर्स असतील आणि त्यामुळे तुम्हाला प्युअर सिक्वेन्स तयार करण्यात अडचण येत असेल तर त्यापैकी काही टाकून देण्यास मागेपुढे पाहू नका.

रमी गेममध्ये पॉइंट्स कसे मोजले जातात?

पॉइंट मोजण्यासाठी सामान्य नियम

 • पत्त्याचे पान
 • मूल्य
 • Value of Joker in Rummy प्रिंटेड जोकर/वाइल्ड जोकर
 • शून्य पॉइंट्स
 • Value of Numbered Cards in Rummy अंकी पत्ते: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
 • त्यांच्या दर्शनी मूल्यांइतके.
 • Value of High Value Cards in Rummy उच्च-मूल्य पत्ते: गुलाम, राणी, राजा, एक्का
 • प्रत्येकी 10 पॉइंट्स.
 • Value of Ace Card in Rummy उदाहरण: A♣, 2♣, 3♣
 • अनुक्रमे 10 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स आणि 3 पॉइंट्स, त्यामुळे त्यांची बेरीज होते 15 पॉइंट्स.

उदाहरण 1: 2 खेळाडूमध्ये खेळला गेलेला गेम (खेळाडू 1 आणि खेळाडू 2)

समजा दोन खेळाडू (खेळाडू 1 आणि खेळाडू 2) पॉइंट्स रमी गेम खेळत आहेत. खेळाडू 1 वैध डिक्लेरेशन करतो आणि गेम जिंकतो. प्रत्येक खेळाडूची पॉइंट गणना समजून घेऊया.

Failing to meld cards in rummy

स्थिती: येथे खेळाडूने एक प्युअर सिक्वेन्स (A♠-2♠-3♠), एक इम्प्युअर सिक्वेन्स (6♣-8♣-K(WJ)), आणि 2 सेट्स (4-4♠-4♣-4 आणि J-J-PJ). तयार केले आहेत. सर्व पत्ते योग्य प्रकारे लावलेले आहेत आणि ते वैध शो करतात. रमी नियमांप्रमाणे खेळाडू 1 विजेता आहे आणि त्याला शून्य पॉइंट्स मिळतात.

Failing to meld cards in rummy

स्थिती: येथे खेळाडूने तीन संयोजने तयार केली आहेत: 10-J-Q (प्युअर सिक्वेन्स), 5♣-5-5♠ (सेट) आणि A-A-A♠ (set). B(सेट). पण खेळाडू 1 ने डिक्लेअर केल्यामुळे, खेळाडू 2 कडे गटबद्ध न केलेले 4 पत्ते उरले आहेत, म्हणजे 2-3, Q♣-Q. त्यामुळे पॉइंट्स = 2+3+10+10 = 25 पॉइंट्स.

उदाहरण 2: 4 खेळाडूमध्ये खेळला गेलेला गेम (खेळाडू 1, खेळाडू 2, खेळाडू 3 आणि खेळाडू 4)

समजा चार खेळाडू पॉइंट्स रमी गेम खेळत आहेत आणि खेळाडू 4 हा गेमचा विजेता आहे. गेमसाठी पॉइंट गणना समजून घेऊया.

Rummy combination except a pure sequence

स्थिती: येथे खेळाडूने पत्ते डिक्लेअर केले पण त्याने/तिने एक प्युअर सिक्वेन्स तयार केला नाही आणि 3 सेट्स तयार केले, त्यामुळे त्याला/तिला 80 पॉइंट्सची (जास्तीत जास्त पॉइंट्स) पेनल्टी बसली. जर त्याने/तिने अचूक प्युअर सिक्वेन्स म्हणजे 9-10-J तयार केला असता आणि तिसऱ्या सेटच्या ऐवजी आणखी एक सिक्वेन्स तयार केला असता, तर तो/ती विजेता/विजेती झाला/झाली असती.

Missing Turn in rummy

स्थिती: येथे खेळाडूने सुरुवातीच्या काही चाली खेळल्या आणि दोन संयोजने तयार केली 5-6-7 आणि 9-9♣-9. पण तो/ती सलग तीन पाळ्यांमध्ये चुकला/चुकली, त्यामुळे मिडल ड्रॉप मिळाला. रमी गेममध्ये मिडल ड्रॉपसाठी कमाल पेनल्टी 40 पॉइंट्स आहे. त्यामुळे खेळाडू 2 ला मिळाले 40 पॉइंट्स.

Failing to meld cards in rummy

स्थिती: खेळाडूला उरलेले 4 पत्ते लावण्यात अपयश आले (2♣, 2, 8♣ आणि Q). त्यामुळे केवळ गटबद्ध न केलेल्या पत्त्यांसाठी पेनल्टी पॉइंट्स दिले जातील: 2+2+8+10 = 22 पॉइंट्स.

Winning Combination in Rummy

स्थिती: खेळाडूने एक प्युअर सिक्वेन्स (K-Q-J), एक सेकंड सिक्वेन्स (4♣-5♣-10♠ (WJ)) आणि दोन सेट्स (7-7♠-7-7♣ आणि 2-2♣-PJ). तयार केले आहेत. सर्व पत्ते वैध संयोजनांमध्ये लावले आहेत, ज्यामुळे ते वैध डिक्लेरेशन ठरते. त्यामुळे खेळाडूचा स्कोअर शून्य असेल.

पराभूत खेळाडूसाठी पॉइंट गणना

 1. रमीमध्ये हरणाऱ्या खेळाडूना पेनल्टी पॉइंट्स मिळतात. पेनल्टी पॉइंट्स या प्रकारे मोजले जातात:

 2. चुकीचे डिक्लेरेशन: रमी गेममध्ये अवैध डिक्लेरेशनसाठी (विजेत्यापूर्वी केलेले डिक्लेरेशन), कमाल 80 पेनल्टी पॉइंट्स असतात, खेळाडूच्या हातातील पत्ते कोणतेही असले तरी. त्यामुळे डिक्लेरेशन करण्यापूर्वी तुमचा हात दोन वेळा तपासा.

 3. फर्स्ट ड्रॉप: जर तुम्ही पत्ता न उचलता तुमच्या अगदी पहिल्या चालीपूर्वीच किंवा पहिली चाल करताना गेम सोडला तर त्याला फर्स्ट ड्रॉप म्हणतात. रमी गेममध्ये फर्स्ट ड्रॉपसाठी 20 पेनल्टी पॉइंट्स असतात.

 4. मिडल ड्रॉप: तुमच्या पहिल्या चालीनंतर पॉइंट्स रमी गेममधून तुम्ही कधीही बाहेर पडलात तर तुम्हाला पेनल्टी म्हणून 40 पॉइंट्स मिळतात

 5. सलग चुकणे: जर तुम्ही सलग तीन पाळ्यांमध्ये चुकलात, तर तुम्ही आपोआप गेममधून बाहेर काढले जाल. याला मिडल ड्रॉप मानले जाईल आणि तुम्हाला 40 पॉइंट्सची पेनल्टी मिळेल.

 6. वैध हात असताना हरणारा खेळाडू: जो खेळाडू दुसऱ्या क्रमांकाला त्याचा/तिचा हात डिक्लेअर करतो आणि त्याच्याकडे वैध हात असतो, त्याला 2 पेनल्टी पॉइंट्स मिळतात. त्यामुळे तुम्ही आधी वैध डिक्लेरेशन केले आणि तुमच्या प्रतिस्पर्ध्याकडे देखील वैध हात असेल, तर तुमचा प्रतिस्पर्धी दोन पॉइंट्सने हरेल.

 7. टेबल सोडणे: जर तुम्ही पत्ता उचलल्यानंतर टेबल सोडला तर तुम्हाला 40 पॉइंट्सचा मिडल ड्रॉप मिळेल.

Junglee Rummyमध्ये कॅश गेम्समध्ये पॉइंट गणना

आतापर्यंत तुम्हाला रमी कशी खेळायचे हे चांगले समजले असेल. मात्र, कॅश रमी गेम्समध्ये विजयी रक्कम कसे मोजली जाते हे तुम्हाला माहित आहे का? विजयी रक्कम मोजण्यासाठी Junglee Rummy खालील साधी सूत्रे वापरते:

1. पॉइंट्स रमी

पॉइंट्स रमीच्या कॅश गेम मध्ये, प्रत्येक पॉइंटचे रुपयांमधील मूल्य पूर्व-निर्धारित असते. विजेत्याला अगदी लहानसे Junglee Rummy शुल्क वजा करून टेबलावर हरणाऱ्या सर्व खेळाडूनी हरलेली रक्कम मिळते.

पॉइंट्स रमी गेममध्ये विजयी रक्कम मोजण्यासाठी वापरलेले सूत्र खालीलप्रमाणे आहे:

विजयी रक्कम = सर्व हरणाऱ्या खेळाडूच्या पॉइंट्सची बेरीज x प्रत्येक पॉइंटचे रुपयामधील मूल्य – Junglee Rummy शुल्क.

उदाहरण

समजा ₹160 च्या टेबलावर चार खेळाडू कॅश पॉइंट्स रमी गेम खेळत आहेत. प्रत्येक पॉइंटचे पूर्वनिर्धारित मूल्य ₹2 आहे. खेळाडू 1 गेम जिंकतो, आणि इतर तीन खेळाडू अनुक्रमे 20, 40 आणि 50 पॉइंट्सनी हरतात.

या ठिकाणी विजयी रक्कम पुढीलप्रमाणे मोजली जाईल: 2 x (20+40+50) = ₹220. Junglee Rummy शुल्क वजा केल्यानंतर ही रक्कम विजेत्याच्या अकाउंट वॉलेटमध्ये जमा केली जाईल.

2. पूल रमी

पॉइंट्स रमी गेममध्ये विजयी रक्कम मोजण्यासाठी वापरलेले सूत्र खालीलप्रमाणे आहे:

विजयी रक्कम = (प्रवेश शुल्क x खेळाडूची संख्या) – Junglee Rummy शुल्क.

उदाहरण

समजा चार खेळाडू ₹100 हे निश्चित प्रवेश शुल्क असेलला कॅश पूल रमी गेम खेळत आहेत. गेमचे बक्षिस पूल 100 x 4= ₹400 इतके असेल. गेमच्या विजेत्या रोख बक्षिस म्हणून पुढीलप्रमाणे रक्कम मिळेल: ₹400 – Junglee Rummy शुल्क.

3. डील्स रमी

डील्स रमीच्या गेममध्ये, विजेत्याला हरणाऱ्या खेळाडूने गमावलेल्या पॉइंट्सइतके चिप्स मिळतात. डील्स रमीमध्ये विजयी रक्कम मोजण्याचे सूत्र पुढीलप्रमाणे आहे:

विजयी रक्कम = (प्रवेश शुल्क x खेळाडूची संख्या) – Junglee Rummy शुल्क.

उदाहरण

कल्पना करा दोन खेळाडू डील्स रमी गेम खेळत आहेत आणि प्रवेश शुल्क प्रत्येकी ₹5 आहे. खेळाडू 2 वैध डिक्लेरेशन करतो. गेमचे बक्षिस पूल 5 x 2= ₹10 इतके असेल. विजयी रक्कम पुढीलप्रमाणे मोजली जाईल:

विजयी रक्कम = ₹10 – Junglee Rummy शुल्क.

रमी नियम समजून घेण्यासाठी माहित असायला हव्यात अशा महत्त्वाच्या संज्ञा

रमी गेम कशी खेळायचा हे समजण्यासाठी तुम्हाला माहित असायला हव्यात अशा काही महत्त्वाच्या संज्ञा आहेत:

1. रमी टेबल

ऑनलाईन रमीमध्ये खेळाडू व्हर्च्युअल टेबलावर खेळतात. एका रमी टेबलावर सामान्यपणे दोन ते सहा खेळाडू खेळू शकतात.

2. सॉर्टिंग

पत्त्यांचे सॉर्टिंग गेमच्या सुरुवातीलाच केले जाते. केवळ “सॉर्ट” बटणावर क्लिक करा आणि तुमचे पत्ते आपोआप सुटच्या संयोजनाप्रमाणे लावले जातील. प्युअर सिक्वेन्स, इम्प्युअर सिक्वेन्स आणि सेट्स यासारखी संभाव्य संयोजने ओळखण्यासाठी सॉर्टिंग उपयुक्त असते.

3. डील/फेरी

रमीमध्ये पत्त्यांच्या डीलिंगने डील किंवा फेरी सुरू होते आणि खेळाडू यशस्वीपणे त्याचा/तिचा हात डिक्लेअर करतो तेव्हा ती संपते.

4. डीलिंग

रमी गेमच्या सुरुवातीला प्रत्येक खेळाडूला रॅंडम पद्धतीने पत्ते डील वाटले जातात. या प्रक्रियेला पत्ते वाटणे असे म्हणतात

5. पत्ता घेणे आणि टाकून देणे

रमी कार्ड गेममध्ये तुम्ही क्लोज्ड डेकमधून (दर्शनी मूल्य खाली करून ठेवलेल्या पत्त्यांचा ढीग) किंवा ओपन डेकमधून (खेळाडूनी टाकलेल्या आणि दर्शनी मूल्य वर करून ठेवलेल्या पत्त्यांचा ढीग) पत्ते घेऊ शकता.

प्रत्येक पाळीला तुम्हाला एक पत्ता घ्यावा लागतो आणि तुमच्या हातामधील नको असलेला पत्ता टाकून द्यावा लागतो. नवीन पत्ते घेण्याच्या आणि नकोशा पत्त्यांच्या तावडीतून सुटका करून घेण्याच्या या कृतींना अनुक्रमे पत्ता घेणे आणि टाकणे असे म्हणतात.

6. मेल्डिंग

पत्ते डील केल्यानंतर खेळाडूना त्यांचे पत्ते सिक्वेन्समध्ये किंवा सिक्वेन्सेस आणि सेट्समध्ये लावावे लागतात. अशा वैध गटांमध्ये पत्ते लावण्याच्या कृतीला मेल्डिंग असे म्हणतात.

7. प्रिंटेड आणि वाइल्ड जोकर्स

रमी गेमसाठी जोकर्स आवश्यक असतात. दोन प्रकारचे जोकर्स असतात: प्रिंटेड जोकर्स (प्रत्येक डेकमध्ये 1) आणि वाइल्ड जोकर्स (प्रत्येक डेकमध्ये 4). दोन्ही प्रकारचे जोकर्स सेट किंवा सिक्वेन्समध्ये नसलेल्या पत्त्याच्या ऐवजी वापरता येतात. ते सेट्स आणि सिक्वेन्स तयार करायला मदत करतात.

गेमच्या सुरुवातीला एक रॅंडम पत्ता वाइल्ड जोकर म्हणून निवडला जातो. सर्व चार सुटमधील त्याच श्रेणीचे पत्तेदेखील वाइल्ड जोकर्स होतात.

8. ड्रॉप

तुम्ही गेममधून कोणत्याही वेळी डील/गेममधून बाहेर पडू शकता. याला ड्रॉप असे म्हणतात. गेम/डीलमधून ड्रॉप झाल्याबद्दल तुम्हाला काही पेनल्टी पॉइंट्स मिळतात.

उदाहरणार्थ, पॉइंट्स रमी गेममध्ये, तुम्ही अगदी पहिल्या चालीच्या आधी बाहेर पडल्यास तुम्हाला 20 पॉइट्स मिळतात आणि तुमचा पहिला पत्ता उचलल्यानंतर कधीही बाहेर पडलात तर तुम्हाला 40 पॉइंट्स मिळतात. तुमच्या पहिल्या चालीच्या आधी बाहेर पडण्याच्या कृतीला फर्स्ट ड्रॉप असे म्हणतात, आणि गेमच्या मध्ये बाहेर पडण्याला मिडल ड्रॉप असे म्हणतात.

9. चिप्स

Junglee Rummyवर प्रॅक्टिस गेम खेळण्यासाठी चिप्स वापरल्या जातात. तुम्ही Junglee Rummyवर नोंदणी करता तेव्हा तुम्हाला निःशुल्क चिप्स मिळतात आणि जेव्हा चिप्स संपतात तेव्हा तुम्ही त्या रिलोड करू शकता.

जेव्हा तुम्ही प्रॅक्टिस गेममध्ये सहभागी होता तेव्हा तुमच्या चिप शिलकीमधून पूर्वनिश्चित संख्येने चिप्स वजा करून घेतल्या जातात. तुम्ही जिंकता तेव्हा तुमच्या अकाउंटमध्ये जिंकलेल्या व्हर्च्युअल चिप्स जमा केल्या जातात.

10. डिक्लेअर

तुमच्या पत्त्यांपैकी एक पत्ता “फिनिश” स्लॉटमध्ये टाकून तुम्ही तुमचा गेम संपवल्यानंतर लगेचच, तुम्हाला तुमचे पत्ते तुमच्या प्रतिस्पर्ध्यांना दाखवावे लागतात. याला तुमचा हात डिक्लेअर करणे असे म्हणतात. याला तुमचा हात डिक्लेअर करणे असे म्हणतात.

11. कॅश टुर्नामेंट्स

कॅश टुर्नामेंट्स अशा टुर्नामेंट्स असतात ज्यामध्ये तुम्ही प्रवेश शुल्क भरून सहभागी होता. विजेत्यांना बक्षिसांमध्ये खरे पैसे मिळतात. Junglee Rummyवर तुम्ही वर्षभर दररोज कॅश टुर्नामेंट्स खेळू शकता. केवळ तुमच्या Junglee Rummy अकाउंटमध्ये रक्कम टाका आणि खेळायला सुरुवात करा!

कॅश टुर्नामेंट्स खेळण्यासाठी अॅप ओपन करा आणि गेम लॉबीमध्ये “टुर्नामेंट्स” निवडा. सुरू असणाऱ्या टुर्नामेंट निवडा आणि टुर्नामेंटमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रवेश शुल्क भरा.

रमी कार्ड गेम व्हिडिओ ट्युटोरियल

रमी गाईड

तुम्हाला रमी कार्ड गेम चांगला खेळण्यास शिकायला मदत करण्यासाठी आम्ही ट्युटोरियल्सची मालिका तयार केली आहे. तुम्ही ते सर्व पाहू शकता किंवा तुमच्या कौशल्याच्या स्तरानुसार निवड करा.

नवशिक्यांसाठी

मधल्या खेळाडूसाठी

निष्णात खेळाडूसाठी

रमी कशी खेळायची: नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न

सर्व 13 पत्ते सिक्वेन्समध्ये किंवा सिक्वेन्स आणि सेट्समध्ये लावणे आणि वैध डिक्लेरेशन करणे हे रमी कार्ड गेमचे उद्दिष्ट असते. जर तुम्ही टेबलावर सर्वात पहिल्यांदा गेमचे उद्दिष्ट पूर्ण केले तर तुम्ही गेम जिंकता आणि वैध डिक्लेरेशन केल्याबद्दल तुम्हाला शून्य पॉइंट्स मिळतात.

अगदी! Junglee Rummy 2-खेळाडू टेबल आणि 6-खेळाडू टेबल देते, जिथे तुम्ही देशभरातील खऱ्या खेळाडूंबरोबर स्पर्धा करू शकता. उदाहरणार्थ, जर तुम्हाला 2-खेळाडू टेबलावर खेळण्याची इच्छा असेल तर, तुम्हाला निःशुल्क आणि कॅश गम्स किंवा टुर्नामेंट्समधून निवड करावी लागते. त्यानंतर तुम्ही तीन निरनिराळ्या प्रकारांमधून निवड करणे आवश्यक असते: पॉइंट्स, पूल आणि डील्स. प्रकार निवडल्यानंतर तुम्ही 2-खेळाडू गेम निवडू शकता आणि खेळायला सुरुवात करू शकता.

हो. ऑनलाईन रमीमध्ये तुम्हाला गेमच्या सुरुवातीला 13 पत्ते वाटले आहेत. जेव्हा गेम सुरू होतो तेव्हा तुम्हाला ओपन डेक किंवा क्लोज्ड डेकमधून पत्ते घ्यावे लागतात आणि ओपन डेकमध्ये पत्ते टाकून द्यावे लागतात. तुमच्याकडे एकापेक्षा जास्त जोकर्स असतील, तर तुम्ही त्यांच्यापैकी एक किंवा जास्त टाकून देऊ शकता. ओपन डेकमध्ये टाकून दिलेला पत्ता कोणताही खेळाडू उचलू शकत नाही.

भारतीय रमीमध्ये, जोकरचे मूल्य शून्य असते. मौल्यवान बदली पत्ता असूनही पॉइंट्समध्ये या पत्त्याचे मूल्य शून्य असते आणि तुमचा स्कोअर कमी करण्यासाठी बराच उपयुक्त असतो.

हो, तुम्ही सेटमध्ये 2 जोकर्सचा समावेश करू शकता. तुमच्याकडे एक प्रिंटेड जोकर आणि एक वाइल्ड जोकर असला तरी किंवा दोन्ही वाइल्ड जोकर्स असले तरी, तुम्ही सेटमध्ये दुसऱ्या पत्त्यासह त्या दोन्हींचा समावेश करू शकता.

आतापर्यंत रमी कशी खेळायची हे तुम्हाला चांगले समजले असेल आणि आता तुम्ही गेम खेळण्यासाठी उत्सुक असाल. Junglee Rummy हा तुमचा ऑनलाईन रमीसाठी वन-स्टॉप डेस्टिनेशन आहे. आमच्याकडे विविध प्रकारचे गेम्स अगदी तुमच्या बोटांवर उपलब्ध आहेत. आणि आम्ही आमच्या सर्व युझर्सना सुरक्षित गेमिंग वातावरण देतो.

आताच तुमच्या मोबाईलवर रमी अॅप डाउनलोड करा आणि अमर्यादित मौज आणि मनोरंजनाच्या जगतात प्रवेश करा! आमच्या कॅश गेम्स आणि टुर्नामेंट्समध्ये भरपूर खरा पैसा जिंका आणि जिंकलेले पैसे अगदी सहजपणे तुमच्या बँक खात्यामध्ये वळते करा. तुमचे कौशल्य सुधारण्यासाठी आणि आत्मविश्वास मिळवण्यासाठी काही निःशुल्क प्रॅक्टिस गेम्स खेळण्यास विसरू नका. हॅपी गेमिंग!

तुम्ही रमीचे नियम आणि संकल्पना चांगल्याप्रकारे समजून घेतल्या असतील, आणि आता तुम्ही गेम खेळण्यासाठी उत्साही असाल. कॅश रमी गेम्स खेळण्यापूर्वी तुम्ही वरील मार्गदर्शकांचे पालन कराल अशी आम्हाला आशा आहे. जर तुम्हाला ऑनलाइन रमी खेळायची इच्छा असेल, तर तुम्ही निश्चितपणे Junglee Rummy वापरून पहावे. आम्ही तुमच्या बोटांवर रमी गेम्सची व्यापक श्रेणी ऑफर करतो. आणखी, आम्ही आमच्या सर्व वापरकर्त्यांसाठी गेमिंगचे सुरक्षित वातावरण पुरवतो. तुमच्या प्राधान्यित डिव्हाइसवर रमी ॲप डाऊनलोड करा आणि अमर्यादित मजा आणि मनोरंजनाच्या जगामध्ये प्रवेश करा.

उत्तम ऑनलाईन रमी साईट्सच्या 5 सामान्य पैलूंविषयी आमचा ब्लॉग वाचा.

आमच्याशी संपर्क साधा

तुमच्याकडे आमच्यासाठी काही अभिप्राय आहे का? तुम्ही आमच्या ॲपवर “मदत” विभाग वापरून “आमच्याशी संपर्क साधा” वापरून कधीही आमच्याशी संपर्क साधू शकता. आमचे ग्राहक सहाय्य प्रतिनिधी तुम्हाला असलेल्या कोणत्याही समस्या 24 तासांच्या आत सोडवण्याचा प्रयत्न करतील. आमचे ग्राहक समर्थन प्रतिनिधी तुम्हाला असलेल्या समस्या 24 तासांच्या आत सोडवू शकतात.

नवीन गेम्सविषयी शोध घेण्यात रस आहे? आमचा लेख पहा: कधीही पेक्षा उत्तम Android गेम्स

OR

Win cash worth 8,850* as Welcome Bonus

Scroll to top